GT-4203 Svart glaskeramik Touchkontroll

Price: Contact

  • Year of manufacture
  • Origin
  • Capacity
  • Color
  • Function
  • Guarantee

Svart glaskeramik
Touchkontroll
4 induktonszoner:
Vänster fram – Induktion Multizon – 2300 W – Booster 3200 W – Ø 21 cm
Vänster bak – Induktion Multizon – 2300 W – Booster 3200 W – Ø 21 cm
Höger fram – Induktion enkel – 1400 W – Booster 2500 W – Ø 14.5 cm
Höger bak – Induktion enkel – 1800 W – Booster 2800 W – Ø 18 cm
Eco-Off
Eco-Heat

14 effektnivåer för varje zon
Varje zon har en display som visar effektnivå /
restvärme / resterande tillagningstid
Automatisk avstängning när kokkärl tas bort
Kokkärlsavkänning
Överkokningsskydd
Markering för minsta storlek för kokkärl
Funktionsspärr (barnsäkring)
Automatisk säkerhetsströmbrytare

Anslutningseffekt: 7200 W